การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการตลาด

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ด้วยวิธีระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference System) โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรภัสสร์ อินทร์พาณิชย์ ประธานกรรมการ อาจารย์สุพจน์ เกตุดาว กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตต์ อินทร์สวรรค์ กรรมการและเลขานุการ ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *