การแข่งขันทักษะทางการตลาด ด้านการนำเสนอขายสินค้า

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลได้รับรางวัลชมเชย (อันดับที่ 4)
ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางการตลาด ด้านการนำเสนอขายสินค้า

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม