นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลได้รับรางวัลประกวดนักขายมืออาชีพ (The best salesman 2021) และการแข่งขันทักษะวิชาการตลาด (Marketing knowledge Contest 2021)

1. นางสาวปาริสา ขุนศ

Read more